Kostprijs van een slechte aanwerving

Sales Directors vertellen me wel eens dat de beste sales gesprekken van sommige van hun (ex-)sales teamleden tijdens hun sollicitatie waren. Op het eerste zicht klinkt dit best wel grappig, maar…


Een slechte aanwerving kost al gauw € 50K

Veronderstel dat u een ervaren sales persoon aanwerft met een vast salarispakket van € 3.000 + € 1.285 variabel (70/30-verhouding), hetgeen nog vrij laag is. Deze sales collega heeft meestal ook extralegale voordelen zoals een wagen, smartphone, PC, maaltijdvergoeding, netto representatievergoeding, verzekeringspakket, etc. Ook rekening houdend met vakantiegeld, RSZ en patronale bijdrage komen we op jaarbasis aan een totale vaste loonkost (zonder variabel) van € 72.000.

Extra kosten waarmee niet altijd wordt rekening gehouden:

  • Rekrutering & selectie: Bij een eventuele uitbesteding via een selectiekantoor betaalt u meestal een fee die overeenkomt met 20 à 25% van het on-target totaal bruto jaarsalaris. U kunt ook zelf het hele proces in handen nemen, maar dat heeft uiteraard ook een kost. De kostraming hiervoor is €9.000 à € 20.000.
  • Opleiding & begeleiding: Ook bij interne opleiding houdt u rekening met een kostprijs van € 4.000 à €10.000.

Hoe wij kandidaten screenen

Minstens € 50K

Het is klassiek dat managers tijdens de 6de maand hun nieuwe sales collega evalueren. In onze illustrerende berekening in bijlage kunt u zien dat de vaste kost van de nieuwe sales collega in dit voorbeeld tot dan ± € 50K bedraagt. Bij gebrek aan resultaten (breder dan puur de behaalde cijfers) is dit een bittere pil te slikken. En dan heb ik het nog niet gehad over de gemiste sales opportuniteiten.

Screening & kwalificatie

Staar u niet blind op de vlotte babbelaars, de kennis van uw kandidaten, noch op hun netwerk. Ga verder en check de mate waarin ze beschikken over het potentieel om succesvol te zijn in uw business. Wij gebruiken sinds 2014 oa ons sales DNA assessment om te voorspellen in welke sales rollen de kandidaten succesvol kunnen zijn. Misschien ook wel iets voor uw kandidaten? (lees er hier meer over)

Vraag een sales DNA assessment aan

David heeft wel een bepaalde fierheid of trots om mensen niet zomaar lukraak naar één van zijn klanten te sturen. Ik zou niet zeggen dat Solution Sellers uniek is in wat ze doen, maar wel zeer betrouwbaar. Die manier van werken in combinatie met hun sales DNA bepaling maakt hen kwaliteitsvol, professioneel, matuur en kredietwaardig.

Kristof -

Ontdek hoe wij kandidaten kwalificeren

Registreer en blijf op de hoogte

Onze dank voor uw interesse in Solution Sellers.